KS Praha logo

Odpuštění přijmout a dát

Program o odpuštění, který proběhl na společné dovolené Proseka, se skládá z těchto částí:

  1.  Proč je odpuštění zásadní
  2.  Jak odpuštění od Boha přijmout (četba z knihy Lin Buttonové)
  3.  Jak odpustit druhým lidem (četby z knihy Timothyho L. Sanforda)
  4.  Krátké zamyšlení nad „Odpusť jim, neboť nevědí co činí“)

 

Na místě proběhla také diskuze, která není nahrána. Co v ní zaznělo podnětného:
1) K tomu, abychom přijali skutečnost, že nám Bůh odpustil, a zvítězili nad pocity provinilosti, pomůže naplňovat se Biblí. Pokud Bibli věnuji pět minut denně, není divu, že mě moc neovlivňuje.
2) V přijetí odpuštění také pomůže, když člověk své boje s někým sdílí a ten mu může Boží odpuštění potvrzovat.

Doporučená literatura:

Lin Buttonová: Lítost je důležitá. Nakladatelství KMS 2018, str. 136–139, případně také 140–170
Timothy L. Sanford: Musím být dokonalý. Nakladatelství KMS 2021, str. 119–131

KazatelŠimon Dittrich Datum kázání 9. 7. 2023 Biblický verš L 23,34
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
23:31

Další podobná kázání

Židům 10,19-25 (Velikonoční večeře)

Církev, vztahy věřících Hřích, pokání, odpuštění

Nahrávka zachycuje proslov na velikonoční večeři v zahradě - omluvte proto nižší kvalitu nahrávky; na druhou stranu se můžete zaposlouchat i do hlasu budníčka menšího cvrlikajícího v pozadí. Obsahově: Po čem touží lidé dnes a po čem asi toužili ve starověku? Po stručném náčrtu starozákonního obětování následuje těžiště promluvy - povzbuzení z listu Židům 10,19-25....

KazatelŠimon Dittrich Datum kázání 30. 3. 2024 Biblický verš Žd 10,19-25 Stáhnout Příloha
Stáhnout MP3 Poslechnout

Soudcové: Otníel

Hřích, pokání, odpuštění

Jan Krajník nám představuje prvního ze soudců. Kdo to byl? Proti komu stál? Co si z krátkého příběhu můžeme vzít do dnešního dne?

KazatelJan Krajník Datum kázání 15. 10. 2023 Biblický verš Sd 3,5-11
Stáhnout MP3 Poslechnout