KS Praha logo

Duch svatý: Zastánce

Co Ježíš při poslední večeři říkal o Duchu svatém? Má se řecké paraklétos překládat správně jako Zastánce, nebo Utěšitel? Co to vlastně znamená? Jakými způsoby nám Duch svatý pomáhá?

Lze si také stáhnout jazykové okénko o významu řeckého slova παράκλητος.

KazatelŠimon Dittrich Datum kázání 31. 3. 2024 Biblický verš J 14,15-18.25-26; 15,26; 16,7-15; L 12,11-12 Šipka modrá Prezentace ke stažení Šipka modrá Příloha
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
18:10

Další podobná kázání

Duch svatý: Dárce i dar

Bůh, Kristus, Duch svatý Duchovní dary, zázraky

Když Ježíš odcházel k Otci, řekl učedníkům, aby počkali na Ducha svatého. Proč to bylo tak důležité? Projevuje se Duch dnes stejně jako před dvěma tisíci lety? Co mluvení jazyky?

KazatelJaroslav Sloboda Datum kázání 24. 3. 2024 Biblický verš Sk 1,1-14; Sk 2,1-17
Stáhnout MP3 Poslechnout

Duch svatý: Oheň i holubice

Bůh, Kristus, Duch svatý Duchovní dary, zázraky

Duch svatý v sobě zvláštním způsobem propojuje dvě zdánlivě protichůdné přirozenosti. Michal Klesnil mluví o tom, jak skrze něj i nás působí nebo může působit Duch svatý.

KazatelMichal Klesnil Datum kázání 17. 3. 2024 Biblický verš L 4,14-15; Ga 5,22-23
Stáhnout MP3 Poslechnout

Duch svatý: 3 v 1 a 1 v 3

Bůh, Kristus, Duch svatý

Náš Bůh je ze své podstaty trojjediný. Pro nás lidi to může být velice těžko pochopitelné. Co to přesně znamená, se postupně dozvídáme čtením Božího slova a naší osobní zkušeností s ním. David Ptáček to zde nastiňuje nejen názornými ukázkami a přirovnáními.

KazatelDavid Ptáček Datum kázání 10. 3. 2024 Biblický verš J 17,20-23 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Neboť se nám narodí dítě: Bůh hrdina

Bůh, Kristus, Duch svatý

Mnozí předověděli příchod Ježíše, božského bohatýra. Ač byl králem, nepřišel jako král. Simeon věrně očekával jeho narození a dočkal se. Jeho následná modlitba a proroctví dokonale vykreslují Kristovo působení.

KazatelJan Krajník Datum kázání 17. 12. 2023 Biblický verš Iz 9,5-6; L 2,25-35
Stáhnout MP3 Poslechnout