KS Praha logo

Úvodní slovo

Křesťanské společenství na Proseku tvoří lidé tří generací s převahou rodin s malými dětmi. Snažíme se být užiteční svému okolí, a tak pro zájemce pořádáme různé akce a kurzy – jak pro dospělé, tak (a to hlavně) pro děti. Informace o právě plánovaných akcích najdete zde.

Nejsilnější inspirací je pro nás osobnost Ježíše Krista. Podle toho, co čteme v Bibli, se snažíme jednat v každodenních i dlouhodobějších situacích. Proto se také pravidelně scházíme, abychom si v cestě za Ježíšem navzájem pomáhali – během roku se setkáváme každou neděli (kromě první neděle v měsíci) dopoledne v kavárně Knoflík.