KS Praha logo

Proměna mysli

Proč toužit po vnitřní proměně? Kdy takový přerod začíná a co pro něj můžeme dělat?

(Povídání o nadpřirozeném zrcadle ze společné prosecké dovolené 2023.)

KazatelŠimon Dittrich Datum kázání 13. 7. 2023 Biblický verš Ř 12,1-2; Ez 36,25-27; 2K 3,18
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
25:51

Další podobná kázání

Poslání: U nás doma

Následování Krista Šíření Božího království

Ježíš pověřil Velkým poslání všechny své učedníky, přestože někteří stále pochybovali. My máme, stejně jako oni, přinášet evangelium všem národům, včetně toho našeho. Jan Krajník v dnešním kázání radí, jak zvěstovat Krista lidem kolem nás.

KazatelJan Krajník Datum kázání 26. 5. 2024 Biblický verš Mt 28,16-20; 1Pt 3,15-16
Stáhnout MP3 Poslechnout

Charakter: Milosrdenství

Následování Krista

V podobenství o milosrdném Samařanovi vysvětluje Ježíš, kdo je náš bližní. Samařan pomáhá zbitému Židovi, ač se jejich společenství navzájem nesnášejí. Jaké je dnes naše místo v tomto příběhu? Jaké jsou další příkladu projevu milosrdenství v Bibli?

KazatelDavid Ptáček Datum kázání 19. 11. 2023 Biblický verš L 10,30-37 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Charakter: Poctivost

Následování Krista Štědrost, peníze, majetek

Ježíš ukazuje na příkladu nepoctivého správce, že se dá dostat k penězům rychle a zabezpečit se i přes to, že nejsme úplne poctiví. Dnešní doba tomu také nabádá, ale Ježíš učí, že bychom měli myslet v dlouhodobějším horizontu a přistupovat k financím jako věrní správci. Pokud ho budeme poslouchat, pak se nam Boží poklad rozroste...

KazatelOtakar Kunzmann ml. Datum kázání 12. 11. 2023 Biblický verš L 16,1-17
Stáhnout MP3 Poslechnout