KS Praha logo

Lépe je dvěma než jednomu: Přítel shůry

Ivana vede diskuzi na téma představ a očekávání učedníků po zmrtvýchvstání Ježíše. Co jim přikázal, aby po jeho odchodu dělali? Co je skutečně zajímalo a jak reagovali?

Pozn.: v nahrávce jsou přítomna tichá místa, kdy reagovali účastníci bohoslužeb.

KazatelIvana S. Datum kázání 26. 2. 2023 Biblický verš Sk 1,1-11
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
30:03

Další podobná kázání

Boží bázeň ~ strach z Boha

Bůh, Kristus, Duch svatý

Je správné se Boha bát? Čím Bůh strach nahání? Jaké má Boží bázeň pro nás důsledky? A jak ji lze získat? (Povídání o žabkách, medvědovi a Klearchovi ze společné prosecké dovolené 2023.)

KazatelŠimon Dittrich Datum kázání 12. 7. 2023 Biblický verš 1J 4,18; Ž 130,4; Ž 139,14; Ž 25,12-14
Stáhnout MP3 Poslechnout

Emoce: Strach

Bůh, Kristus, Duch svatý

Jak jednoduché je být dnes zahlcen strachem. Na každém rohu na nás čeká další pohroma či tragédie. Bylo tomu tak i dříve? Bude tomu tak i nadále? Jak se s tím vším poprat? Jenda Krajník přináší svůj a biblický pohled na to, jak se vypořádat se strachem v jakékoliv době.

KazatelJan Krajník Datum kázání 16. 4. 2023 Biblický verš Ž 46,2-3; Žd 11; Fp 4,6-7 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Dva otcové

Bůh, Kristus, Duch svatý Rodina

Co se můžeme naučit od dvou Ježíšových otců? Ovlivnil nějak Josef Ježíše? A co bylo zásadní v Ježíšově vztahu s Otcem Bohem?

KazatelJiří Unger Datum kázání 11. 12. 2022 Biblický verš Mt 1,18-25; Mt 17,5
Stáhnout MP3 Poslechnout