KS Praha logo

Dva otcové

Co se můžeme naučit od dvou Ježíšových otců? Ovlivnil nějak Josef Ježíše? A co bylo zásadní v Ježíšově vztahu s Otcem Bohem?

KazatelJiří Unger Datum kázání 11. 12. 2022 Biblický verš Mt 1,18-25; Mt 17,5
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
41:50

Další podobná kázání

V hlavní roli Bůh: Soucitný

Bůh, Kristus, Duch svatý

Náš Bůh je soucitný, milosrdný, věrný a pomalý k hněvu. Když skutečně pochopíme, jaký je, Duch svatý nám pomůže být více jako on. Dita Frantíková to ilustruje na příběhu o Mojžíšovi a nevěrných Izraelcích.

KazatelDita Frantíková Datum kázání 16. 6. 2024 Biblický verš Ex 32,7-10; 33,12-17; 34,6
Stáhnout MP3 Poslechnout

V hlavní roli Bůh: Boží jméno

Bůh, Kristus, Duch svatý

Co Boží jméno JHVH znamená? Co je na něm pro nás zásadní? Jak Boha poznáváme? V příloze je ke stažení soubor s dalšími verši o Božím jménu, otázkami k případnému zamyšlení a s jazykovým oknem. V případě tisku doporučuji nastavit na A4 dvě strany.

KazatelŠimon Dittrich Datum kázání 9. 6. 2024 Biblický verš Ex 34,6; 6,3; 3,14 Stáhnout Příloha
Stáhnout MP3 Poslechnout

Duch svatý: Zastánce

Bůh, Kristus, Duch svatý

Co Ježíš při poslední večeři říkal o Duchu svatém? Má se řecké paraklétos překládat správně jako Zastánce, nebo Utěšitel? Co to vlastně znamená? Jakými způsoby nám Duch svatý pomáhá? Lze si také stáhnout jazykové okénko o významu řeckého slova παράκλητος.

KazatelŠimon Dittrich Datum kázání 31. 3. 2024 Biblický verš J 14,15-18.25-26; 15,26; 16,7-15; L 12,11-12 Stáhnout Prezentace ke stažení Stáhnout Příloha
Stáhnout MP3 Poslechnout

Duch svatý: Dárce i dar

Bůh, Kristus, Duch svatý Duchovní dary, zázraky

Když Ježíš odcházel k Otci, řekl učedníkům, aby počkali na Ducha svatého. Proč to bylo tak důležité? Projevuje se Duch dnes stejně jako před dvěma tisíci lety? Co mluvení jazyky?

KazatelJaroslav Sloboda Datum kázání 24. 3. 2024 Biblický verš Sk 1,1-14; Sk 2,1-17
Stáhnout MP3 Poslechnout